Muş İl Koordinatörlüğü

LEADER Yıllık Uygulama Planı Bilgi Kartı yayımlamıştır.


LEADER Tedbiri faydalanıcılarına yönelik olarak hazırlanan Yıllık Uygulama Planı Bilgi Kartı yayımlanmıştır. İlgili belgeye https://tkdk.gov.tr/ProjeIslemleri/BilgiKartlari/28 bağlantısını tıklayarak ulaşabilirsiniz.