Muş İl Koordinatörlüğü

Başvuru Çağrı Rehberi Güncellemesi


Mikro ve Küçük İşletme tanımları, 18 Mart 2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde güncellenmiştir.