Muş İl Koordinatörlüğü

LEADER YAKLAŞIMI TEDBİRİ


YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN UYGULAMA SÜRESİNİN UZATIMI VE YILLIK BÜTÇELERİN ARTIRILMASI

Avrupa Komisyonunun 12.12.2023 tarihli mektubuyla onaylanan IPARD II Programı değişiklikleriyle birlikte, LEADER Yaklaşımı tedbirinde Kurumumuzla hâlihazırda destek sözleşmesi imzalamış Yerel Eylem Grupları için Yerel Kalkınma Stratejilerinin uygulama süresi 30.09.2024 tarihine uzatılmıştır. Ayrıca, 2023 ve 2024 yılları için bütçe tahsisleri aşağıda yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.

Yerel Eylem Grupları, Finansal Planlarını artırılan yıllık bütçe tutarlarına göre yenileyebilirler. Yenilenecek Finansal Planların 2020-2022 yılları için daha önceden belirlenen tutarları sabit kalmalı, 2023 ve 2024 yılları ile ilgili sütunları, yeni bütçe tahsislerine göre hesaplanmalıdır. Finansal Planlar yenilenirken, Eylem Planları ve ilgili çağrı döneminde yayımlanan Başvuru Çağrı Rehberinde yer alan kurallar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Kurumumuzla destek sözleşmesi imzalamış Yerel Eylem Gruplarından 2023 ve 2024 yılları için kendilerine tahsis edilen ilave bütçeleri kullanmak isteyenler, Destek Sözleşmesinin eki olan Değişiklik Talep Formundaki kurallar çerçevesinde ilgili İl Koordinatörlüklerine gerekli dokümanlar ile birlikte başvuruda bulunabilirler.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Onaylanan değişiklik sonucu yıllık bütçe tahsisleri şu şekildedir:


Cimer