Muş İl Koordinatörlüğü

Bünyamin SÜNE / Muş İl Koordinatörü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Aynı yıl Karacadağ Kalkınma Ajansında uzman olarak girdi. Karacadağ Kalkınma Ajansında Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi, İzleme ve Değerlendirme Birimi ve Planlama, Programlama ve Koordinasyon birimlerinde uzman olarak görev yaptı. Ajansta görev yaptığı süre zarfında bölgesel ve sektörel bazlı plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından aktif görevler aldı. Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalarda bulunmuştur. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlanması konusunda çeşitli çalışmalar yürütmüş. Hibe programı çerçevesinde desteklenen projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolünde görevler yapmıştır. İleri düzeyde İngilizce bilen Bünyamin SÜNE evli ve biri kız biri erkek iki çocuk babasıdır.

Cimer